Minder

INISI prolongeert viervoudige ISO/NEN certificering

Het was even wennen: de eerste online ISO-audit, maar het resultaat was er niet minder om! Afgelopen maand hebben we met succes onze drie ISO-certificeringen en onze NEN7510-certificering verlengd.

Veel aandacht voor Informatiebeveiliging

Binnen INISI hebben we een cultuur van ‘continu verbeteren’, waarmee we onszelf uitdagen om de kwaliteit van onze dienstverlening maximaal te laten aansluiten bij de wensen van onze klanten. Om die reden vragen we de auditor ook elk jaar om onze werkwijze te toetsen op een extra aandachtspunt. Dit jaar was dit: ‘hoe gaan we in de praktijk om met het inzien en opslaan van vertrouwelijke (patiënt)data’.

De bevindingen van de auditor hierover waren erg positief: medewerkers weten hoe om te gaan met vertrouwelijke patiëntdata en bij projecten wordt rekening gehouden met vertrouwelijkheid en privacy in het bijzonder.

Duurzaam

Naast de extra toets op Informatiebeveiliging werd er uiteraard ook gekeken naar al onze processen en procedures. Als sterke punten kwam hier onder andere uit naar voren:

  • het goed gedocumenteerde Information Security Management Systeem (ISMS) en Quality Management Systeem (QMS);
  • de actuele kennis op het gebied van informatiebeveiliging;
  • de wijze waarop bij projecten en in het technisch ontwerp rekening wordt gehouden met informatiebeveiliging;
  • de uitgebreide kennismatrix waarin wordt bijgehouden wat de competentie ontwikkeling is van de technische medewerkers.

Extra blij zijn we met het behaalde resultaat op het gebied van milieu: een afname van het stroomverbruik van 22 procent! Complimenten aan Maurice die ervoor gezorgd heeft dat we nu overal LED-verlichting in het pand hebben.

Doorlopend proces

Ook al hebben we de audit met succes doorlopen, onze aandacht voor kwaliteit blijft. Zo willen we onder andere de resultaten van energiebesparende oplossingen (toepassing van cloud-oplossingen, van on-premise naar off-premise, dynamische op- en afschakelen van capaciteit) meer concreet maken en deze waarderen in het Milieu-aspectenregister.

Benieuwd hoe we dit aanpakken? Neem gerust contact op. We delen onze kennis en opgedane ervaring graag.

Beter samen, samen beter!

 

INISI is in het bezit van de Management Systeem Certificaten:

  • ISO 9001:2015 (Kwaliteit)
  • ISO 14001:2015 (Milieu)
  • ISO/IEC 27001:2013 (Informatiebeveiliging)
  • NEN 7510:2017 (Informatiebeveiliging Zorg)

Gerelateerde nieuwsberichten