Minder

INISI 3×3 jaar gecertificeerd!

Deze week ontvingen we de bevestiging dat INISI wederom gecertificeerd is voor de volgende normen:

  • Kwaliteit: ISO 9001:2015
  • Milieu: ISO 14001: 2015
  • Informatiebeveiliging ISO/IEC 27001:2013 en NEN7510:2017

Regelmatig wordt onze organisatie op de proef gesteld in de jaarlijkse controle-audit. Maar ééns in de 3 jaar worden we echt op de pijnbank gelegd. Een ISO-certificaat is namelijk 3 jaar geldig. En elke 3 jaar gaan we dus op voor volledige hercertificering. Dan worden alle processen extra onder de loep genomen en op menig slak zout gelegd.

Hercertificering

Afgelopen maand hebben we inmiddels de derde hercertificeringsronde mogen meemaken – altijd toch weer spannend of we alles volgens de kritische auditors van Det Norske Veritas op orde hebben. Niet alleen op het gebied van kwaliteit (ISO:9001) en milieu (ISO:14001) maar vooral op het gebied van informatiebeveiliging (ISO:27001).

Omdat INISI werkzaam is voor een aantal organisaties de zorgsector, wordt hier natuurlijk specifiek aandacht aan besteed in het kader van de NEN7510-certificering.

Niet achteroverleunen

We zijn weer zeer goed door de audit heengekomen. Maar achteroverleunen is er niet bij! Er zijn immers ook altijd verbeterpunten. De vastlegging in procedures, protocollen en werkinstructies was in principe weer op orde. De bekendheid bij onze medewerkers met deze steeds geactualiseerde bibliotheek aan documenten, vormt telkens een aandachtspunt. Daar staat tegenover dat het bewustzijn en actuele kennis op het gebied van informatiebeveiliging bij onze medewerkers zeer hoog is. Dit betekent dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we bij onze werkzaamheden en adviezen een scherp oog hebben voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van hun infrastructuur en data.

Gerelateerde nieuwsberichten