Privacyreglement

Privacyreglement
INISI behandelt persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. INISI gecertificeerd volgens ISO27001 (Informatiebeveiliging) en NEN7510 (Informatiebeveiliging in de zorg).
INISI is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de privacyregeling of de inhoud van websites die door middel van een link of verwijzing met deze website zijn verbonden.

Persoonsgegevens die INISI verwerkt
INISI verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze aan ons worden verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam, geslacht, aanspreektitel(s), functiebenaming(en);
- post- en bezoekadres(sen);
- telefoonnummer(s);
- e-mailadres(sen);
- eventuele persoonlijke voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die INISI verwerkt
Onze website en dienstverlening richt zich op zakelijke personen die meerderjarig zijn. Wij verzamelen, bewaren en verwerken derhalve geen persoonsgegevens van minderjarige personen. Wanneer iemand gebruik maakt van onze website, controleren wij niet op leeftijd. Mocht je van mening zijn dat we gegevens zouden hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inisi.com, dan zullen wij deze gegevens binnen een redelijke termijn wissen.

Doelomschrijving voor bewaring of verwerking gegevens
INISI bewaart en verwerkt je persoonsgegevens, op basis je toestemming, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of marketinguitingen;
- Contact met je op te nemen indien je interesse hebt getoond voor een van onze diensten;
- Contact met je te onderhouden voor zover dit nuttig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
Onze standaard bewaartermijn is 5 jaar. INISI zal jouw persoonsgegevens echter niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en waarvoor je toestemming hebt verleend.

Delen met derden
INISI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden voor jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Voor zover gegevens worden verstrekt en/of verwerkt door derde partijen, dan vertrouwt INISI jouw gegevens alleen toe aan partijen die vergelijkbare privacy-normen hanteren als INISI.

Gebruik van cookies
INISI gebruikt technieken om, in hoofdlijnen, te analyseren hoe en in welke mate onze website gebruikt wordt. Hiervoor maakt INISI gebruik van Google Analytics. De langs deze weg verzamelde gegevens zijn in principe anoniem en worden niet verder door ons verwerkt of gedeeld met derden.
Tevens bieden we de mogelijkheid om nieuwsberichten te delen op sociale media LinkedIn en Twitter. En we voegen af en toe video’s in van Vimeo, Youtube en andere sites.
Al deze scripts leggen mogelijk met cookies informatie op je computer vast, vaak om te zorgen dat je gebruikservaring zo prettig mogelijk is, maar soms ook om het profiel dat deze bedrijven over jou bijhouden te verrijken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@inisi.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken ter bescherming van je privacy. INISI zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging
INISI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook vereisen we dat van onze leveranciers die, als schakel in een keten, afdoende beveiligingsmaatregelen nemen om je gegevens te beschermen.
Als je het vermoeden hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@inisi.com.

Wijzigingen in dit privacyreglement
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd o.a. om te kunnen voldoen aan de regelgeving of voortschrijdend inzicht. We zullen je rechten onder dit privacyreglement niet beperken zonder je uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Als je aanvullende vragen of opmerkingen over dit privacy-reglement hebt, kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen via onze website www.inisi.com of schrijven naar:

INISI b.v.
P.O. Box 792
2900 AT Capelle aan den IJssel
www.inisi.com
info@inisi.com