Eurocross Assistance, vakmanschap met hart en ziel

25-03-2019

Eurocross is een wereldwijd opererende alarmcentrale die hulp biedt aan ruim 18 miljoen verzekerden in binnen- en buitenland. Vanuit de klantcontactcenters in Nederland, Tsjechië, Bulgarije, Suriname & de Caribbean, Turkije en Libanon zet iedereen zich voor de volle 100% in om de klant de beste hulp te bieden.

Om deze dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen per week, te kunnen bieden, wordt gebruik gemaakt van alle vormen van (digitale) communicatie. De continuïteit van de IT infrastructuur is dan ook cruciaal.

Bij Eurocross luidt de missie: Wij geloven dat hulpverlening een vak is. Ook binnen INISI is vakgedrevenheid één van de kernwaarden. Reden temeer waarom INISI Eurocross ook de komende jaren zal ondersteunen op het gebied van ICT Services.

Beter samen, samen beter!

Overige berichten