Betrokkenheid hoog binnen INISI

02-01-2019

Jaarlijks vragen wij onze medewerkers hoe zij het ervaren om bij INISI te werken. Welke aspecten waarderen zij het meest? En hoe zorgen we ervoor dat we als team op een goede en prettige manier met elkaar blijven samenwerken? Alleen als team kunnen we immers de beste dienstverlening aan onze klanten bieden.

Kernwaarden

INISI zorgt voor continu betere prestaties door de omarming van drie kernwaarden, te weten: vakgedrevenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Deze kernwaarden karakteriseren de persoonlijkheid van INISI als organisatie. Bovendien geven deze kernwaarden weer aan welke normen van professionaliteit en ethisch gedrag de medewerkers van INISI voldoen.

Verbondenheid

Dat deze kernwaarden ook daadwerkelijk gedragen worden, blijkt wel uit de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Mensen voelen zich sterk verbonden met de organisatie en de bereidheid om elkaar te helpen is erg hoog. De samenwerking en werksfeer scoren zelfs een 8.1 op een schaal van 1 tot 10.

Opleidingsmogelijkheden

Ook is er voldoende uitdaging op ieders niveau en kent het werk grote variatie. De ruime opleidingsmogelijkheden worden erg gewaardeerd, wat ook bijdraagt aan de grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid die iedereen als erg positief ervaart. 

Beter samen, samen beter!

Beter samen, samen beter betekent voor INISI:

  • op stimulerende wijze samenwerken;
  • sociaal zijn: samen is beter dan alleen;
  • eerst luisteren, dan adviseren en je verder helpen;
  • beter resultaat door samenwerking.

Medewerkers die met plezier hun werk doen, vormen de belangrijkste basis om invulling te geven aan dit motto. Daarom dank aan alle INISI medewerkers voor hun inzet, betrokkenheid, humor, interesse in elkaar en bereidheid om elkaar te helpen.

Op naar een nieuw jaar waarin we met z’n allen weer bijzondere prestaties gaan neerzetten en vooral ook: veel plezier hebben samen!  

Overige berichten