Glansrijke ISO hercertificering voor INISI

04-10-2018

De laatste week van september stond in het teken van de hercertificering van ons managementsysteem. Het betrof de volgende onderdelen van ons geïntegreerde managementsysteem: 

 • ISO 9001:2015 (Kwaliteit)
 • ISO 14001:2015 (Milieu)
 • ISO/IEC 27001:2013 (Informatiebeveiliging)
 • NEN 7510:2011 (Informatiebeveiliging Zorg)  

Naast enkele observaties en aanbevelingen, waren de auditoren vooral positief over de volgende aspecten: 

 • Eisen van de AVG (Europese privacywetgeving) zijn goed in kaart gebracht en uitgewerkt;
 • AVG is expliciet opgenomen binnen de processen van INISI;
 • Sterke betrokkenheid van de directie, directe betrokkenheid bij het managementsysteem en de operatie;
 • Goede procesbeheersing, handling van incidenten en wijzigingen;
 • Goed inzicht in de SLA performance van de Service Delivery;
 • Beleid ontwikkeld voor energiebesparende oplossingen bij de klant;
 • Goed intern milieubeleid;
 • In ons Technisch beheerdocument is een security checklist opgenomen met verwijzing naar controles uit de ISO 27001;
 • Sterke onderbouwing van sales met goede website en opportunity matrix. 

En we kregen zelfs een mooi compliment over ons initiatief om een douche te installeren waarmee we het fietsgebruik stimuleren! 

Wij zijn erg blij met dit mooie resultaat, dat we alleen hebben kunnen bereiken door continu een proces van verbetering en ontwikkeling te omarmen. En te acteren op basis van vakgedrevenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

 

 

 

 

Overige berichten