Cosis kiest INISI. Eenduidige en toekomstbestendige applicatieomgeving

09-07-2018

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. Meer dan 3.700 medewerkers en 1.500 vrijwilligers zetten zich in voor bijna 8000 cliënten in de provincies Groningen en Drenthe.

Cosis is ontstaan uit een fusie tussen Promens Care in Drenthe en NOVO in Groningen. Met de fusie valt voor Cosis de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe weg. Kleinschaligheid blijft echter voorop staan.

Met het samengaan van Promens Care en NOVO wordt kennis gebundeld. Cosis heeft straks een van de breedste paletten aan zorgproducten van alle Nederlandse zorgaanbieders. Deze zorgproducten worden ondersteund met een breed scala aan zorgapplicaties.

Om dit te kunnen faciliteren werd vrij snel na de fusie al duidelijk dat het noodzakelijk was om over te gaan naar één gezamenlijke IT-omgeving met één geïntegreerd pakket aan applicaties. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van INISI. INISI heeft enerzijds veel kennis en ervaring van IT-infrastructuren in de zorg, maar is daarnaast ook als adviseur betrokken bij diverse EPD implementaties voor grote landelijke ziekenhuizen.

Inmiddels is het traject in volle gang. Naast de implementatie van de nieuwe IT-omgeving maakt ook de strategie naar de toekomst toe een belangrijk onderdeel uit van het gehele project.

Tevens heeft Cosis INISI gevraagd de komende drie jaar het beheer en onderhoud van de server- en applicatieinfrastructuur voor haar rekening te nemen.

 

Overige berichten