Kernwaarden

INISI zorgt voor continu betere prestaties door de omarming van drie kernwaarden, te weten: vakgedrevenheid, betrokkenheid en betrouwbaarheid.

Deze kernwaarden karakteriseren de persoonlijkheid van INISI als organisatie.

Bovendien geven deze kernwaarden weer aan welke normen van professionaliteit en ethisch gedrag de medewerkers van INISI voldoen.


Vakgedreven, Betrokken, Betrouwbaar

Vakgedreven
Wij gaan op professionele en zakelijke wijze met elkaar en de klant om. Wij helpen elkaar waar nodig om zo het beste resultaat neer te zetten. We nemen het initiatief en we doen ons best om kennis te vergroten en te delen.

Betrokken
Wij redeneren in de eerste plaats vanuit de belangen van de klant, meer dan alleen vanuit de techniek. We verplaatsen ons in de situatie van de ander, zijn bereid een stap extra te doen en we streven ernaar om verwachtingen te overtreffen.

Betrouwbaar
In de uitvoering van de aan ons toevertrouwde opdrachten komen wij onze afspraken na, tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Wij gaan hierbij nauwkeurig, fatsoenlijk en zorgvuldig te werk.

Beter samen, samen beter

Voor ons is het belangrijk dat wij begrijpen waar je wensen en behoeften daadwerkelijk liggen. Welke eisen stelt je bedrijfsvoering aan de ICT-infrastructuur? Hoe moet de beveiliging geregeld worden? Hoe wil je je op de toekomst voorbereiden? Aan ons de taak om hierbij de concrete ingrediënten en technieken te vinden.

Beter samen, samen beter betekent:

  • op stimulerende wijze samenwerken;
  • sociaal zijn: samen is beter dan alleen;
  • eerst luisteren, dan adviseren en je verder helpen;
  • beter resultaat door samenwerking.