Uitbesteden

Uitbesteden: wél de lusten, niet de lasten

Onze huidige maatschappij is volledig van informatie en communicatietechnologie (ICT) doordrongen. Het functioneren van organisaties is ervan afhankelijk geworden: de stabiliteit en functionaliteit van de infrastructuur bepaalt in hoge mate het succes en de continuïteit van jouw organisatie. Maar moet je dat allemaal zelf doen? Of besteed je het beter uit?

Ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, applicaties en technologische mogelijkheden vragen veel van de infrastructuur en de systeembeheerders. Het is daarom erg belangrijk om je af te vragen: zelf doen of uitbesteden?

Uitbesteden van je ICT
Door deze complexiteit ontstaat er vaak de behoefte aan externe ondersteuning in verschillende vormen, tot aan volledige uitbesteding toe. Tuurlijk, dit kan vele voordelen met zich mee brengen: het geeft gemoedsrust, als het goed is, maar het kan je ook hoofdpijn geven.

Wacht eens even!
De markt is immers vergeven van de aanbieders die staan te springen om je allerlei ICT-zaken uit handen te nemen. Dat klinkt vaak heel aanlokkelijk, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waarbij het uitbesteden de verwachting niet waarmaakt. En dát kunt je je niet permitteren. INISI zorgt voor toegevoegde waarde, zodat je kunt profiteren van uitbesteden: wél de lusten, niet de lasten. En zonder de controle te verliezen.

Advies, onderzoek en begeleiding
INISI gaat eerst met je in gesprek om je wensen te inventariseren. Om vervolgens antwoord te krijgen op de vraag of uitbesteden daadwerkelijk wijsheid is, en zo ja in welke vorm. INISI voert een ‘healthcheck’ uit om inzichtelijk te maken hoe je omgeving ervoor staat. En begeleid je vervolgens naar een vorm die voldoet aan je verwachtingen en aansluit op je specifieke situatie.

Mogelijk bent je inmiddels gestart met initiatieven rondom uitbesteden, maar heb je nog niet het warme gevoel dat je het beoogde resultaat bereikt. INISI kan je verder helpen met  bijvoorbeeld een second opinion. Of optreden als mediator, zodat we jouw project terugzetten op de rails.

Sparringpartner 
Wat je ook wenst, de specialisten en consultants van INISI helpen je graag als sparringpartner en vertrouwd adviseur. Of je nu gedeeltelijk of volledig wilt uitbesteden.

INISI LUISTERT, ADVISEERT EN HELPT JE VERDER.