Security

Werken zonder netwerken is nauwelijks nog denkbaar. Tegelijk is online werken niet zonder risico's.

Want hoe waarborg je de beveiliging van vertrouwelijke bedrijfsinformatie? 

Dit stelt hoge eisen aan netwerkbeveiliging, autorisatie en identificatie.

Autorisatie en Identificatie

We zoeken informatie op het Internet, etaleren onszelf online en gebruiken het als marktplaats en als verlengstuk van onze bedrijfsinfrastructuur. Bedrijfspanden koppelen we via het net aan elkaar, en ook thuiswerkers en mobiele werkers komen via het Internet een bedrijfsnetwerk binnen.

Dit stelt eisen aan de beveiliging van een bedrijfsnetwerk, en aan de autorisatie en identificatie van bezoekers. Ongeautoriseerde personen mogen niet bij onze systemen komen. We willen bovendien zeker weten dat informatie die wordt binnengehaald, veilig is en niet besmet met virussen of andere zogeheten 'malware'.

De oplossing
Soms is een traditionele firewall voldoende, maar in veel gevallen ook niet. Het is belangrijk dat je van de status van je beveiliging goed op de hoogte bent. INISI heeft ruime ervaring op het gebied van netwerkbeveiliging. We hebben in het verleden diverse projecten met succes afgerond, waarbij we oplossingen hebben geïmplementeerd van de meest toonaangevende leveranciers.

Samen met jou analyseren we je huidige situatie en adviseren we welke aanpassingen raadzaam zijn. Het gaat om een risicoanalyse en advies over de oplossing. Je moet dan denken aan:

  • Firewall, DMZ en Proxy server;
  • Deep Inspection Firewall: een firewall die niet alleen naar de datapakketten kijkt, maar ook naar de inhoud en correct daarvan;
  • Content Security: virus scanning, URL-filtering, spyware detectie, etc;
  • Virtual Private Networks (VPN): IPSec of SSL;
  • Intrusion Detection and Prevention (IDP): IDP detecteert en signaleert pogingen tot ongeautoriseerd binnendringen;
  • Vulnerability management & mitigation.

Vulnerability management & mitigation
Om te controleren of je IT-infrastructuur risico's loopt biedt INISI diensten aan als ethical hacking en penetration testing. Alvorens hiertoe over te gaan adviseert INISI eerst een controle uit te voeren op de deugdelijkheid van het ontwerp, inrichting en beheer van je systemen. Met een zg. vulnerability scan (eenmalig of periodiek uitgevoerd) weet je snel en op tijd hoe het is gesteld met de beveiliging van je infrastructuur. Zo helpt INISI met het tegengaan van de risico's van de gevaren in een on-line wereld.

Projectmatige aanpak

De werkwijze van INISI is projectmatig. We beginnen met een analyse van de huidige situatie en brengen advies uit over maatregelen die nodig zijn. Dit verwerken we in een ontwerp.

Bij goedkeuring van dit ontwerp worden de voorgestelde oplossingen in projectverband geïmplementeerd.

Na oplevering van het project biedt INISI een uitgebreide set van diensten op het gebied van onderhoud, support en beheer om de continuïteit te garanderen.