MVO

Voor INISI betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) dat niet alleen het economisch resultaat meetelt, maar dat ook de gevolgen voor en de invloeden op de mensen, zowel binnen als buiten ons bedrijf en onze omgeving, een serieuze rol spelen.

Onze MVO-verantwoordelijkheid is een proces dat waarde creëert, waarbij we voortdurend streven naar een optimale balans tussen de mens, onze omgeving en resultaat. Ons MVO-beleid is onder andere gebaseerd op de OECD richtlijnen. Daarnaast hebben wij ons laten inspireren door de ISO 26000 standaarden.

Ons MVO-beleid

Onze aanpak
We geloven erin dat het opstellen en het goed uitvoeren van een concreet en transparant MVO-beleid zowel direct als indirect leidt tot het vormen en opbouwen van langetermijnrelaties met onze stakeholders.

Onze drie kernwaarden vormen de basis voor ons MVO-beleid. Deze staan centraal binnen al onze bedrijfsprocessen en overige zakelijke aspecten, waarbij wij met een ieder, zowel intern als extern, op een transparante, eerlijke en respectvolle manier omgaan.

Onze ambities & doelstellingen
Wij zijn ons ervan bewust dat onze MVO-verantwoordelijkheid een doorlopend proces is van continue verbeteren. Voor de komende periode hebben wij een aantal MVO-doelstellingen geformuleerd en spannen wij ons in om deze te realiseren. Zo hebben wij bijvoorbeeld op het gebied van milieu duidelijke doelen gesteld met betrekking tot CO2-reductie, energie- en papierverbruik.

Sponsoring & Sociale projecten
Een goed doel is een zaak van algemeen belang. Zo denken wij hier bij INISI ook over. Het sociale aspect van INISI is voor ons een belangrijk onderdeel waarvoor wij ons maximaal inzetten. Wij staan dan ook altijd klaar om een interessant sociaal project te omarmen en te ondersteunen.

De uitvoering hiervan doen wij op verschillende manieren, hetzij door middel van sponsoring, hetzij vrijwilligerswerk of in de vorm van donaties aan instanties.

 

Sponsorprojecten

INISI is onder andere betrokken (geweest) bij de volgende sponsorprojecten:

International Justice Mission Nederland

International Justice Mission (IJM) is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Zij beschermt de armsten in bijna 20 gemeenschappen over de wereld tegen geweld door samen te werken met lokale overheden. Ze houden bevrijdingsacties, trainen veldwerkers om verder onrecht te voorkomen, berechten daders en verlenen nazorg aan de slachtoffers.

De verhalen van de slachtoffers liegen er niet om. Zij werden vastgehouden, zwaar mishandeld en gedwongen uren achtereen te werken in de brandende zon. IJM helpt hen terug te keren naar hun thuissituatie. De bevrijde slaven zullen deelnemen aan een nazorgtraject van twee jaar.

Verder heeft IJM  als doel om het misbruik te voorkomen, door te werken aan het veranderen van rechtssystemen. Zij werkt hiervoor samen met lokale overheden en gemeenschappen om in te spelen op zowel urgente als lange termijn noden. Met als resultaat: veranderingen die de armen tegen geweld beschermen.

Op de website www.ijmnl.org vindt u meer informatie.

INISI ondersteunt de werkzaamheden van IJM van harte!


‘Vrienden van’ het Natuurhistorisch Museum Rotterdam

INISI is nauw verbonden aan Het Natuurhistorisch in Rotterdam. Dit museum, gevestigd in Villa Dijkzigt in Rotterdam, is een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor de natuur en de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van vergelijkbare musea onderscheidt Het Natuurhistorisch zich door een dynamisch collectie- en verzamelbeleid, een actieve onderzoekspoot en door een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur.

Het Natuurhistorisch is het enige museum in zijn soort in Rotterdam, in de regio Rijnmond en zelfs in de zuidelijke vleugel van de Randstad, de zogenaamde Metropoolregio. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur – in de meest brede zin van het woord – in onze sterk verstedelijkte Rotterdamse / Metropool regio (en de rest van de wereld), waarbij met nadruk ook het geologische verleden wordt betrokken. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en het bevorderen van een verantwoorde wetenschapscommunicatie. Het Natuurhistorisch staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek en informatie op het gebied van (stads)natuur, natuurhistorie en levenswetenschap. Het museum is al een kleine eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de nationale natuurhistorische museumwereld.

Het Natuurhistorisch verrijkt je kijk en blijft verbazen.


Nationaal voetbalteam Zuid-Soedan
INISI is sponsor van het nieuwste nationale voetbalteam ter wereld: Zuid-Soedan. 

Het is op zijn minst bijzonder te noemen dat een Nederlands bedrijf de sponsor is van een nationaal elftal anders dan Nederland. INISI ziet in Zuid-Soedan als nieuwkomer vele mooie kansen. Algemeen directeur Erik-Jan Klijn: “Zuid-Soedan is een nieuw land en sport is een ideaal middel voor ontwikkeling. Met deze sponsoring zetten we onze eerste stappen in een land dat nog in opbouw is, waarbij ICT bijdraagt aan de maatschappelijke inrichting.”

 team web.jpg
De nieuwe kleding en sporttassen worden overhandigd aan het team.

We wensen onze voetballers veel succes!Lesboeken Nederlands
voor vluchtelingen Heumensoord

Veel vluchtelingen willen graag Nederlands leren. Het is dé manier om het gastland snel te leren kennen en is bovendien een zinvolle dagbesteding. Veel vluchtelingen die nu in Heumensoord verblijven maken ook een goede kans op een verblijfsvergunning. Het is daarom van belang snel te beginnen met het leren van Nederlands.

Vrijwilligers zijn bereid taallessen te geven en deskundigen van Radboud in’to Languages geven ze ondersteuning bij de taallessen, maar het ontbreekt aan een goed lesboek Nederlands. Medewerkers en studenten van de Radboud Universiteit zijn daarom een inzameling gestart om er voor te zorgen dat er op korte termijn lesboeken Nederlands voor vluchtelingen beschikbaar komen.

INISI ondersteunt dit initiatief van harte en heeft er daarom aan bijgedragen om een aantal Nederlandse lesboeken ‘Taal Compleet’ aan te kunnen schaffen en te geven aan de vluchtelingen die Nederlands willen leren.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit goede initiatief? Kijk voor meer informatie op www.doneereenlesboek.nl.


Vrijwilligerswerk

  • Adviezen aan organisaties omtrent ICT vraagstukken (pro deo);
  • Projecten en ad hoc opdrachten uitgevoerd door medewerkers van INISI.