KennisVerzekering van INISI

De INISI KennisVerzekering geeft je de mogelijkheid om op flexibele wijze de inhuur van expertise rond de ICT-infrastructuur te organiseren. 

De KennisVerzekering geeft recht op een bepaald aantal uren advies en ondersteuning, en kan ook gebruikt worden voor het laten uitvoeren van configuratie- of documentatiewerkzaamheden.

Aanvullende kennis

De inhoud van de dienstverlening is gericht op een bepaald kennisgebied en in principe onafhankelijk van het soort of merk componenten in de infrastructuur.

De KennisVerzekering is ook een ideaal instrument voor organisaties die zelf in principe al wel kennis in huis hebben, maar incidenteel of structureel behoefte hebben aan specifieke expertise.

Ook komt de KennisVerzekering goed van pas wanneer (geplande of ongepland) specialistische werkzaamheden binnen de infrastructuur moeten worden uitgevoerd, waarbij assistentie gewenst is.

Dekking

De KennisVerzekering heeft de volgende dekking:

 • Advies: het verstrekken van adviezen omtrent de ICT-infrastructuur en architectuur, zowel op afstand als on-site;

 • Installatie & configuratie: het uitvoeren van installatie- en configuratiewerkzaamheden, zowel gepland als ongepland;

 • Responstijd: de werkzaamheden worden uitgevoerd op ‘best effort’ basis, waarbij een responstijd wordt nagestreefd per eerstvolgende werkdag, waarna de werkzaamheden in overleg worden ingepland;

 • Projectuitvoering: participatie van een INISI-medewerker in een op klantverantwoordelijkheid uitgevoerd project.

In de KennisVerzekering is rekening gehouden met een bepaald aantal uren op jaarbasis (b.v. elke twee maanden een dag).

Voorwaarden

 • Looptijd: 1 jaar;
 • Afhankelijk van de omvang van de KennisVerzekering wordt een gereduceerd uurtarief gehanteerd;
 • Bestede uren worden afgeboekt op basis van voorafgaande goedkeurig met een urenverantwoording;
 • Aan het einde van de looptijd wordt de KennisVerzekering met een aantal uren verlengd of beëindigd en volgt afboeking van de niet-bestede uren;
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg en tijdens kantooruren (ma t/m vr 8:30-17:00);
 • De minimale afname van de dienstverlening bedraagt 4 uur per afroep (on-site) en een half uur voor werkzaamheden op afstand;
 • Er worden geen reiskosten/reisuren in rekening gebracht (binnen Nederland);
 • Tarieven zijn op jaarbasis in Euro’s, exclusief BTW.