KennisVerzekering van INISI ICT

De INISI KennisVerzekering geeft je de mogelijkheid om op flexibele wijze de inhuur van expertise rond je ICT infrastructuur te organiseren.

De KennisVerzekering geeft recht op een bepaald aantal uren advies en ondersteuning, en kan ook gebruikt worden voor het laten uitvoeren van configuratie- of documentatiewerkzaamheden.

Aanvullende kennis

De inhoud van de dienstverlening is in principe onafhankelijk van het soort componenten in de infrastructuur (installed base), maar wel gericht op een bepaald kennisgebied.

De KennisVerzekering is ook een ideaal instrument voor organisaties die zelf in principe al wel kennis in huis hebben, maar incidenteel of structureel behoefte hebben aan specifieke expertise. 

Tevens komt de KennisVerzekering goed van pas wanneer geplande of ongeplande specialistische werkzaamheden binnen je infrastructuur moeten worden uitgevoerd, waarbij assistentie gewenst is.

Dekking
De KennisVerzekering heeft de volgende dekking:

 • Advies: het verstrekken van adviezen omtrent je ICT-infrastructuur en architectuur, zowel telefonisch als on-site;

 • Installatie & configuratie: het uitvoeren van installatie- en configuratiewerkzaamheden, zowel gepland als ongepland;

 • Responstijd: de werkzaamheden worden uitgevoerd op ‘best effort’ basis, waarbij  een responstijd wordt nagestreefd per eerstvolgende werkdag, waarna de werkzaamheden in overleg worden ingepland;

 • Projectuitvoering: participatie van een INISI medewerker in een door de klantverantwoordelijkheid uitgevoerd project. 

In de KennisVerzekering is rekening gehouden met een bepaald aantal uren op jaarbasis (b.v. elke twee maanden een dag).

Voorwaarden

 • Looptijd: 1 jaar;
 • Afhankelijk van de omvang van de KennisVerzekering wordt een gereduceerd uurtarief gehanteerd;
 • Aan het einde van de looptijd worden niet bestede uren afgeboekt en kunnen niet worden meegenomen naar het volgende jaar;
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg en tijdens kantooruren (ma t/m vr 8:30-17:00);
 • Bestede uren worden afgeboekt op basis van goedgekeurde servicerapporten (on-site) en INISI KennisVerzekerings-administratie (telefonische ondersteuning en off-site werkzaamheden);
 • De minimale afname van de dienstverlening bedraagt 4 uur per afroep (on-site) en een half uur per telefonisch advies;
 • U betaalt geen bijdrage in de reiskosten;
 • Tarieven zijn op jaarbasis in Euro’s, exclusief BTW;
 • Van toepassing zijn de INISI ICT Standaard Voorwaarden, uitgave april 2010, zoals gedeponeerd onder nummer 24353264 van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.