INISI in de Zorg

INISI in de zorg


De zorg is volop in beweging. De vergrijzing en een toenemend aantal chronisch zieken vergroten de druk op de sector (meer ‘handen aan bed’). Gezond leven is een belangrijk thema in onze maatschappij en de sector is constant in beweging om antwoorden te geven op de vragen van vandaag.

Om het hoofd te bieden aan de groeiende zorguitgaven, wijzigt de wet- en regelgeving in de zorg in een hoog tempo. Maatregelen worden getroffen, de overheid stimuleert en stelt budgetten ter beschiking om dingen voor elkaar te krijgen. Volgens sommigen nog niet genoeg, maar het gaat erom de kansen te benutten en budgetten zodanig te besteden dat deze daadwerkelijk bijdragen aan de zorg zelf.

Zorginstellingen worden uitgedaagd om innovaties in te voeren. Niet alleen kostenverantwoording en verhoging van de efficiency zijn daarbij van belang, maar ook de verbetering van de kwaliteit en klantervaring.

Zorgen voor veiligheid en beschikbaarheid

De communicatie binnen een zorginstelling en tussen de verschillende ketenpartners wordt hierbij van onomstotelijk belang. In het kort: de juiste informatie (data, spraak, video) moet op de juiste tijd, op de juiste plek (vast of mobiel) beschikbaar zijn, 24 uur per dag. En omdat er in deze sector met zoveel privacygevoelige informatie wordt gewerkt, staat een adequate informatiebeveiliging (conform NEN7510 en de AVG) hierbij voorop.

Als zorginstelling wil je op deze veranderingen inspelen. Daarbij wil je niet alleen kijken hoe je je eigen processen zo efficiënt mogelijk kunt inrichten, maar je dient daarbij ook te anticiperen op de wet- en regelgeving.

INISI is gecertificeerd volgens ISO27001 en NEN7510. Dit betekent dat we een volwaardige gesprekspartner zijn voor zorginstellingen.

 

Plaatsonafhankelijk werken 

Een concrete uitdaging kan zijn om de desktop mee te laten reizen met de zorgprofessionals. Zodat ze overal kunnen werken met een uniforme desktop die op kantoor, in spreekkamers, aan het bed van de patiënt, in de operatiekamer en thuis razendsnel mee te nemen en te bedienen is (‘follow me’ principe).

Flexibele toegang tot zorgapplicaties, waaronder het eenvoudig vastleggen van iedere handeling die genomen wordt. En dit alles veilig toegankelijk desgewenst op de privé smartphone of tablet.

Wat je ook wenst, je stelt hoge eisen aan de infrastructuur.
Deze moet in de eerste plaats betrouwbaar zijn, maar daarnaast ook flexibel en schaalbaar, zodat je kunt anticiperen op veranderingen. Er moet voldaan worden aan de eisen op het gebied van archivering (o.a. digitaliseren van alle handelingen) en informatiebeveiliging. Maar het belangrijkste is ongetwijfeld dat de infrastructuur op een efficiënte en effectieve manier ondersteuning beid aan de zorgprocessen.

 

Ketenbenadering

INISI adviseert bedrijven en instellingen omtrent het veilig toegankelijk maken van bedrijfsinformatie en neemt daarbij de hele keten in ogenschouw. Dit doet INISI door de inzet van gespecialiseerde consultants die hun kennis omtrent ICT-systemen, software en datanetwerken en de beveiliging daarvan, continu up-to-date houden.

‘Veilig toegankelijk’ houdt wat ons betreft ook in dat de ICT-systemen optimaal beschikbaar zijn voor de organisatie die erdoor ondersteund moet worden. ICT moet daarbij faciliteren, en ICT als vriendelijke dienst kunnen leveren aan de gebruikers zodat zij optimale zorg kunnen verlenen.

Wij adviseren niet alleen, maar leveren, implementeren, onderhouden en beheren ICT-omgevingen. Door de uitgebreide kennis en ervaring, flexibele instelling en ‘can-do’ mentaliteit is INISI in staat om zowel optimale korte-termijnresultaten te behalen, alsmede bestendige oplossingen voor de langere termijn te realiseren.Ervaring in de zorg

INISI heeft jarenlange ervaring de zorgsector. Lees bijvoorbeeld hoe het nieuwe werken realiteit is geworden bij het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel).

Andere klanten in de zorgsector:

 • BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam
 • Cosis, Assen
 • Diabeter, Rotterdam
 • GG & GD Utrecht, Utrecht
 • GGz Drenthe, Assen/Beilen
 • Medtronic, Heerlen
 • Merem Behandelcentra, Hilversum
 • Militair Revalidatiecentrum Aardenberg, Doorn
 • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
 • Rijnlands Revalidatiecentrum, Leiden
 • OLVG, Amsterdam
 • Sint Jacob, Haarlem
 • Siza, Arnhem
 • Tergooiziekenhuizen, Blaricum/Hilversum
 • IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan den IJssel
 • ZGT, Hengelo

Jacco Verweij, systeembeheerder bij het IJsselland Ziekenhuis, vertelt hoe hij de samenwerking met INISI ervaart.


Jacco Verweij: "De toegevoegde waarde van INISI is dat zij onze projecten zien als hun eigen doelstelling."

 

Wil je weten hoe leveranciers en andere relaties de samenwerking met INISI ervaren? Kijk dan hier.

INISI luistert, adviseert en helpt je verder.