INISI in de Zorg

INISI in de zorg

 

De zorg is volop in beweging. De vergrijzing en een toenemend aantal chronisch zieken vergroten de druk op de sector (meer ‘handen aan bed’). Om het hoofd te bieden aan de groeiende zorguitgaven, wijzigt de wet- en regelgeving in de zorg in een hoog tempo. Maatregelen worden getroffen, zoals het huidige zorgakkoord toont; zorginstellingen worden uitgedaagd om tot procesinnovatie te komen. Kostenbesparing en -verantwoording door verhoging van de efficiency en transparantie zijn daarbij de belangrijkste items.

  

Zorgen voor veiligheid en beschikbaarheid

De communicatie binnen een zorginstelling en tussen de verschillende ketenpartners wordt hierbij van onomstotelijk belang. In het kort: de juiste informatie (data, spraak, video) moet op de juiste tijd, op de juiste plek (vast of mobiel) beschikbaar zijn, 24 uur per dag. En omdat er in deze sector met zoveel privacygevoelige informatie wordt gewerkt, staat een adequate informatiebeveiliging (conform NEN7510) hierbij voorop.

 

Als zorginstelling wilt u op deze veranderingen inspelen. Daarbij wilt u niet alleen kijken hoe de eigen processen zo efficiënt mogelijk ingericht kunnen worden, maar ook kunnen anticiperen op steeds wisselende wet- en regelgeving.

 

Plaatsonafhankelijk werken 

Een concrete uitdaging kan zijn om de desktop mee te laten reizen met uw zorgprofessionals. Zodat ze overal kunnen werken met een uniforme desktop die op kantoor, in spreekkamers, aan het bed van de patiënt, in de operatiekamer en thuis razendsnel mee te nemen en te bedienen is (‘follow me’ principe). Flexibele toegang tot zorgapplicaties, waaronder het eenvoudig vastleggen van iedere handeling die genomen wordt. En dit alles veilig toegankelijk desgewenst op de privé smartphone/tablet.

 

Wat u ook wenst, u stelt hoge eisen aan de infrastructuur.
Deze moet ten eerste betrouwbaar zijn, daarnaast ook flexibel en schaalbaar, zodat u kunt anticiperen op veranderingen. Er moet voldaan worden aan de eisen op het gebied van archivering (o.a. digitaliseren van alle handelingen) en informatiebeveiliging. Maar het belangrijkste is ongetwijfeld dat de infrastructuur u op een efficiënte en effectieve manier ondersteunt bij het leveren van zorg.

 

Ketenbenadering

INISI adviseert bedrijven en instellingen omtrent het veilig toegankelijk maken van bedrijfsinformatie en neemt daarbij de hele keten in ogenschouw. Dit doet INISI door de inzet van gespecialiseerde consultants die hun kennis omtrent ICT-systemen, software en datanetwerken en de beveiliging daarvan, continu up-to-date houden. ‘Veilig toegankelijk’ houdt wat ons betreft ook in dat de ICT-systemen optimaal beschikbaar zijn voor de organisatie die erdoor ondersteund moet worden.

 

Wij adviseren niet alleen, maar leveren, implementeren, onderhouden en beheren ICT-omgevingen. Door de uitgebreide kennis en ervaring, flexibele instelling en ‘can-do’ mentaliteit is INISI in staat om zowel optimale korte-termijnresultaten te behalen, alsmede bestendige oplossingen voor de langere termijn te realiseren.

INISI heeft jarenlange ervaring in de zorg. Lees bijvoorbeeld hoe het nieuwe werken realiteit is geworden bij het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel).

Jacco Verweij, systeembeheerder bij het IJsselland Ziekenhuis, vertelt hoe hij de samenwerking met INISI ervaart.


Jacco Verweij: "De toegevoegde waarde van INISI is dat zij onze projecten zien als hun eigen doelstelling."

 

INISI luistert, adviseert en helpt u verder.