Consultancy & IT-audit

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is alom aanwezig. Onze huidige maatschappij is er volledig van doordrongen. Het functioneren van mensen en organisaties is ervan afhankelijk.

Er rust daarom een grote verantwoordelijkheid op de mensen die zich bezig houden met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van ICT-systemen.

IT-audit dienstverlening / Healthcheck

Ondanks alle inspanningen gaat er ergens in het proces vaak iets mis: de ICT voldoet niet volledig aan de behoeften en je vraagt je af of de systemen en netwerken stabiel genoeg zijn om de beschikbaarheid van applicaties en informatie te garanderen.

Je wilt weten welke risico’s jouw organisatie loopt.
Met de adviesdiensten van INISI krijg je op maat inzicht in deze materie. INISI doet naar behoefte onderzoek naar beschikbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid van jouw IT-infrastructuur.

Afhankelijk van je vraagstelling bepaalt INISI de belangrijkste invalshoeken: technologiekeuze, organisatie, architectuur, onderhoud en support en kwetsbaarheid of stabiliteit. Hierbij is onze rol primair het signaleren van de risico's, maar we dragen ook concrete oplossingen aan, gebaseerd op onze ervaring in de praktijk. Indien gewenst assisteren we ook bij het doorvoeren van de aanbevelingen.

Resultaat gericht
Voorop staan de belangen en doelstellingen van de klanten voor wie we concreet resultaten willen bereiken. De INISI consultants zijn creatief, snel beschikbaar en flexibel in te zetten. INISI heeft oog voor je lange-termijndoelstellingen, maar ook voor resultaat op de korte termijn.

INISI levert met deze dienst haar bijdrage aan een meer betrouwbare bedrijfsvoering. We lopen voorop in een wereld die qua informatiebehoeften en technologie snel verandert. Daarbij gaan we op verantwoorde wijze om met het vertrouwen dat je als opdrachtgever in ons stelt.

Second Opinion
Wellicht ben je inmiddels gestart met initiatieven rondom uitbesteden, maar heb je nog niet het warme gevoel dat je het beoogde resultaat bereikt.

INISI kan een second opinion uitvoeren en inzichtelijk maken waar de knelpunten zich bevinden.

Mediation
Het kan voorkomen dat je met je huidige leverancier/partner er niet uitkomt. Opnieuw starten lijkt dan de enige optie. Hiermee gaat een hoop tijd, energie en geld verloren.

Wij kunnen bemiddelen in trajecten/projecten zodat je samen met jew huidige partner verder kan. Het project waarvan je dacht dat het op alle fronten verloren zou gaan, zetten we terug op de rails.

Indien je wenst kijken wij nog even ‘over de schouder’ mee als het project wederom aanvangt. Gedane investeringen gaan niet verloren en de beoogde resultaten worden alsnog toch bereikt.

Goed in balans

Een ICT-infrastructuur is voor steeds meer organisaties een strategisch bedrijfsmiddel. Gebruikers van het netwerk hebben toegang nodig tot bedrijfsapplicaties zodat ze op elk moment veilig kunnen beschikken over informatie. Het combineren van je interne systemen met cloud diensten biedt veel mogelijkheden. Dit brengt echter ook nieuwe risico’s met zich mee.

Deze risico’s zijn niet alleen ICT gerelateerd, maar voor een belangrijk deel ook gedragsgerelateerd. De aandacht voor deze twee ascpecten dient in balans te zijn. Kernvraag daarbij is: hoe bewust gaat je organisatie om met informatiebeveiliging? Om organisaties ook op dit vlak te kunnen ondersteunen werkt INISI samen met BMGrip.

BMGrip helpt organisaties bij het inrichten en onderhouden van integrale managementsystemen, onder meer op het gebied van informatiebeveiliging. Dit doen zij door het leveren van consultancy en door het begeleiden van implementaties en certificeringen. Ook verzorgen zij het volledige beheer en optimalisatie van managementsystemen.

De samenwerking tussen INISI en BMGrip is erop gericht je te helpen bij het verbeteren van informatiebeveiliging op organisatorisch en technologisch vlak. Gezamenlijk leveren we uitgebalanceerde diensten, waaronder second opinions, healthchecks en het begeleiden van verbetertrajecten. Een goed voorbeeld hiervan is onze Information Security Quickscan, de ideale eerste stap om écht werk te maken van informatiebeveiliging!

INISI luistert, adviseert en helpt je verder.

De specialisten en consultants van INISI helpen je graag als sparring partner en vertrouwd adviseur.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Bossers, bijvoorbeeld per e-mail via bart.bossers@inisi.com.